Sklicujem 7. sejo predsedstva Zveze športnih organizacij Grosuplje, ki bo v četrtek, 22. marca 2018 s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Športne dvorane Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40 a.